Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

I POLITYKA PRYWATNOŚCI “Lilipet” Internetowy Sklep Zoologiczny Katarzyna Kurlanda.

Uwagi wprowadzające

 1. Począwszy od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, które zostały uregulowane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi zbiór zasad, których celem jest poinformowanie Ciebie o aspektach procesu odnoszącego się do pozyskania, przetwarzania oraz zabezpieczenia Twoich danych osobowych.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu (Regulaminu świadczenia usług dostępnych w ramach SKLEPU LILIPET (dalej jako „Regulamin”).
 4. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację – Polityki Prywatności.
 5. Niniejsza Polityka Prywatności wraz Polityką Cookies określają zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem ze SKLEPU LILIPET.pl.
 6. Korzystanie ze sklepu lilipet.pl, w tym korzystanie bez logowania oznacza akceptację warunków Regulaminu, w tym akceptację Polityki Prywatności.
 7. Dla interpretacji pojęć zastosowanych w Polityce Prywatności stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli to wynika bezpośrednio z opisu).
 8. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 9. Co to jest Polityka Prywatności?
 10. Szanujemy prawo każdego do Prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Zachowanie poufności danych jest dla nas niezwykle ważne i chcemy, aby każdy, kto korzysta ze sklepu lilipet.pl wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy tę nową Politykę Prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.
 11. Korzystając z naszych Usług, czyli korzystając ze sklepu lilipet.pl, powierzasz nam w różnym stopniu swoje dane osobowe. W ramach korzystania z dostępu do treści sklepu lilipet.pl zdarza się, że powierzasz nam swoje identyfikujące Cię informacje – dane osobowe, a my także naszym Zaufanym Partnerom, czyli naszym stałym dostawcom, usługodawcom, którzy pomagają nam świadczyć Tobie Usługi.
 12. Niniejsza Polityka Prywatności powinna być pomocna w zrozumieniu, jakie dane od Ciebie zbieramy i w jakim celu, a także do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy Cię o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

III. Jakie informacje o Tobie (dane osobowe) przetwarzamy?

 1. Przetwarzamy dane, które nam podajesz lub pozostawiasz w ramach zamawiania produktów. Będą to przede wszystkim dane niezbędne do umożliwienia Tobie korzystania z pełnych Usług Sklepu lilipet.pl.
 2. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. zawsze adres IP. Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celach technicznych i statystycznych.
 3. Pamiętaj, że zawsze możesz spytać naszego Inspektora Ochrony Danych o to jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy.
 4. Kto jest Administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest “Lilipet” Internetowy Sklep Zoologiczny Katarzyna Kurlanda, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o nr NIP 5222973295 , nr REGON 383859955 .

Dla profesjonalnego przetwarzania, ochrony i sprawności sklepu lilipet.pl posługujemy się zaufanymi dostawcami. Wszystkie Twoje dane są zabezpieczone i przechowywane na serwerach naszego Zaufanego partnera, którym jest Home.pl.

 1. Inspektor Ochrony Danych Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej: Inspektor Ochrony Danych – Janusz Kosakowski e-mail: inspektor@janus-it.pl adres korespondencyjny: ul. Szpitalna 12/61 05-270 Marki
 2. Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Przetwarzanie danych osobowych wymaga zawsze wyraźnej podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania ze sklepu lilipet.pl, w tym z naszych Usług wystąpią, co do zasady trzy z nich: Po pierwsze przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania zawieranych z Tobą umów, w tym m.in. abyś mógł korzystać z serwisu lilipet.pl i abyśmy my mogli świadczyć Tobie Usługi. Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Usługobiorca, czyli Ty. Przetwarzanie na tej podstawie prawnej odnosi się do wykonania umów o świadczenie usług zarówno tych zawieranych jedynie przez korzystanie ze sklepu lilipet.pl w ograniczonym zakresie, gdy korzystasz z treści zamieszczonych na stronie lilipet.pl bez rejestracji. Po drugie przetwarzamy Twoje dane osobowe odpowiednio w celu prowadzenia korespondencji, tj. udzielenia odpowiedzi i umożliwienia skontaktowania się z Tobą, w przypadku skorzystania przez Ciebie z formularza kontaktowego lub poprzez wysłanie maila. Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. Twoja dobrowolna, wyraźna zgodna na takie przetwarzanie.
 4. Okres przez jaki dane będą przetwarzane Po zakończeniu korzystania przez Ciebie z naszych Usług, nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych, za wyjątkiem tych danych, które są dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy lub niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług. Dane osobowe niezbędne do wykonania Umowy będziemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia tej umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak tylko wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. Dane przetwarzane z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu. Natomiast dane przetwarzane przez nas na podstawie Twojej zgody, będziemy przetwarzać jedynie do czasu ewentualnego wycofania przez Ciebie udzielonej zgody. Również skorzystanie przez Ciebie z prawa do bycia zapomnianym będzie skutkowało usunięciem Twoich danych na Twoje wyraźne żądanie.

Jakie masz prawa?

Prawo do sprostowania danych. Masz prawo zażądać sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) Masz prawo zażądać usunięcia jakichkolwiek danych przetwarzanych przez nas. Jeżeli zażądasz usunięcia danych, które są niezbędne do wykonania przez nas na Twoją rzecz umowy lub świadczenia Usług, wówczas usunięcie danych skutkować będzie rozwiązaniem tej Umowy, a my nie będziemy mogli już Tobie świadczyć Usług, ponieważ nie będziemy już mogli przetwarzać Twoich danych, w tym nie będziemy mogli ich przechowywać.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych Masz prawo zażąda ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami: • jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Usługodawcy, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes. • jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy musimy ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności. • jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych. • jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Prawo do przenoszenia W przypadku przetwarzanie Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do sprzeciwu Masz prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Usługodawcy. W takiej sytuacji zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych przetwarzanych na postawie uzasadnionego interesu, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które będzie nadrzędne wobec Twojego interesu lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych. 7. Prawo do cofnięcia zgody Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w odniesieniu do danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do wniesienia skargi Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO). W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z nami (Usługodawcą) lub Inspektorem ochrony danych.

 1. Czy istnieje wymóg podania danych? Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji celów korzystania ze sklepu lilipet.pl. Niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia Usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie.
 2. Wykorzystywanie danych W ramach sklepu lilipet.pl mogą znajdować się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (Facebook) Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie informacji o użytkownikach do ww. zewnętrznych podmiotów.
 3. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Oświadczamy, że Administrator, tj. “Lilipet” Internetowy Sklep Zoologiczny Katarzyna Kurlanda opracował i wdrożył politykę bezpieczeństwa, w tym instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych i odpowiednie programy szyfrujące.

XII. Uaktualnienia Polityki Prywatności W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki Prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej istotnej zmianie treści Polityki Prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, tożsamości Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Twoich praw.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl